stat tracker for tumblr
Öckerö kommun, Arne Lernhag i Twitterdialog

Tillbaka till första sidan

                                        

                                       
                                      
Tweet #alernhag

      Detaljplaneändringen som påbörjades 2004 sammanställdes av Lantmäteriet under referens Ä O051588 den 7 april 2006.

Syftet var att tillgodose tillfartsväg för tre fastigheter inom o
mråde på Björkö med byggnadsplan från 1968. Lantmäteriets juridiska expertgrupp  utredde hur den avsedda
tillfartsvägen kunde åstadkommas genom detaljplaneändring. Hur den och de  juridiska ramarna skulle se ut redovisade Lantmäteriet i sitt yttrande daterat 2 december 2004.

Kommunen genom förvaltningen under Bo Hultskär gjorde något helt annat. Detaljplaneändringen gavs ett fullständigt lagstridigt och orimligt innehåll.

Det är just denna detaljplaneändring som måste göras om för att uppfylla de juridiska krav som finns redovisade i Lantmäteriets yttrande.

Lernhag och förvaltningen vägrar att tala om de faktiska omständigheterna och de belysta felaktigheterna. Det är inte bara i Twitterdialogen Lernhag har tagit del av problemet.

I ovanstående twitterdialog talar Lernhag om helt andra ärenden - "detaljplanen du nämner har varit som ärende två gånger senaste året" -  Om detta är en medveten dimridå eller slarv vet man inte.
Det är i varje fall inte sant.

Verkligheten är att den avsedda detaljplaneändringen som påbörjades 2004 och sammanställdes 2006 aldrig ändrades trots belysta felaktigheter och kom heller aldrig till utförande. De berörda fastigheterna har fortfarande ingen ordnad tillfartsväg. Tillfartstrafiken sker provisoriskt på parkmark i avvaktan på fastställd detaljplaneändring för tillfartsväg till berörda fastigheter.

Berörd nämnd har inte brytt sig om de redovisade felaktigheterna och dessutom avvisat dialog med att vi klassar det här ärendet som: "Ärendet med de veliga grannarna". 
Arne Lernhag lägger nu till i twitterdialogen: "men ni grannar kommer ju inte överens".

HALLÅ!! Vad är det vi måste komma överens om för att tillåtas föra en sansad dialog om de faktiska omständigheterna.

Dessutom lägger Arne Lernhag till: om kommunen gjort fel så anmäl eller överklaga i stället för att bara klaga.

                                                              
Veliga grannar, kommer inte överens och bara klagar

                                                               Dessa benämningar kan det kanske finnas människor som förtjänar.

                                                               De berörda grannarna i detaljplaneändringsärendet som påbörjades 2004 gör det definitivt inte.

                                                               Glöm inte att allt som kommunen åstadkommit i det aktuella ärendet har faktiskt blivit fel  och ingen har
                                                               inresserat sig för att lyssna in och åtgärda problemen.

                                                              Eftersom jag och min fru är 80 år vill vi i första hand ha en sansad dialog och  få problemen tillrättade.
                                                              En rättsprocess på toppen av tio års felaktig kommunal handläggning
är inte vårt första alternativ på grund
                                                              av att vi vid avgörandet troligen är alltför gamla för att ha intresse av resultatet.

Tillbaka till första sidan